Olympiáda v anglickom jazyku

Úroveň Anglického jazyka na Slovensku sa neustále zvyšuje, čo nám v poslednej dobe potvrdili aj výsledky jazykového testovania spoločnosti Education First. V spomenutom testovaní sa Slovensko umiestnilo na peknom 20. mieste v konkurencii 112 krajín sveta.

Aj na našej škole máme úspešných riešiteľov testovania anglického jazyka. V tomto školskom roku 2021/2022 sa prvýkrát uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku v prezenčnej aj dištančnej forme. Žiaci si zasúťažili prezenčne vo svojich triedach, ale aj v online priestore prostredníctvom Edupage stránky, kde im boli zadané posluchové cvičenia. Tieto boli vo forme podcastov v anglickom jazyku a žiaci ich mali vypracovať v určenom časovom limite. Posluchové cvičenia sa tematicky dotýkali literatúry, ale aj súčasnej problematiky nulovej uhlíkovej stopy. Aj keď náročnosť týchto cvičení bola vysoká, súťažiaci ich veľmi pekne zvládli. Následne boli výsledky všetkých úloh vyhodnotené a tu sú víťazi oboch kategórií.

Kategória 1A : 1. miesto : Michal Chrena , VI.C

  1. miesto : Alžbeta Králová, VI.C
  2. miesto: Gabriela Kovaličová, VI.A

Kategória 1B : 1. miesto : Zuzana Benčová , VIII.C

  1. miesto : Júlia Kavčiaková, VIII.B
  2. miesto: Lukáš Callo, VIII.A

Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.