Recyklohry v II.C

Čo sú to vlastne Recyklohry?

Recyklohry sú školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií. A tak sa deti z 2. C v rámci tohto projektu zapojili nielen do zberu starých mobilov, ale spolu s pani učiteľkou sa naučili, ako si vyrobiť telefón z niečoho, čo je doma odpadom a zamysleli sa nad tým, ako sa dorozumievajú zvieratká, keď telefón nepoznajú.