Ruský film v škole

Žiaci 7. – 9. ročníka sa zapojili v poslednom októbrovom týždni na hodinách ruského jazyka do 18. ročníka „Ruský film v škole.“ Na hodine alebo doma si pozreli rozprávku Strieborné kopýtko. «Серебряное копытце» .по мотивам сказки Павла Бажова.
Ak si to chcete pozrieť, tu je odkaz: https://mults.info/mults/?id=357
Po pozretí rozprávky mali za úlohu nakresliť ľubovoľnú scénu. Tie najkrajšie práce sú súčasťou prílohy.

Ruský film v škole – prezentácia (pdf)