Recyklománia – minirobot

Túto novembrovú akciu sme tak trochu odkopírovali z minulého roka. Prečo? Pretože bola veľmi úspešná. A tak to bolo aj tento rok.

Úlohou detí bolo postaviť robota z odpadového materiálu – krabičiek, vrchnáčikov, CD-čiek…. Mohol byť malý či veľký, ale hlavne musel byť zostrojený vlastným úsilím.

Deti sa rozdelili do skupín a usilovne pracovali. Viedli sa vášnivé debaty o tom, ako má výsledný robot vyzerať.

Spolupráca bola úžasná, tvorivá činnosť ich naozaj nadchla. Vznikli väčšie roboty aj malé robotíky, v skupinách aj individuálnou prácou.

Sme radi, že akcia bola úspešná a teraz vieme, že máme v triedach veľa šikovných konštruktérov.