Program „Duševné zdravie“

Vybraní žiaci (14) VII.C absolvovali program „Duševné zdravie“ v dňoch 23.5. a 24.5. 2022 pod vedením PaedDr. L. Olajošovej z CPPPaP v Košiciach. Program bol rozdelení na dva dni v rozsahu po 4 hodiny. Žiaci si rôznymi zážitkovými technikami zažili rôzne situácie, s ktorými sa môžu stretnúť, či v škole, alebo v rodine. Cieľom bolo podporiť duševné zdravie žiaka v rámci školského a rodinného prostredia.