„Šikanovanie“

22.3.2022 sa VIII. C zúčastnila besedy na tému „Šikanovanie“ pod vedením PaedDr. L. Olajošovej z CPPPaP. Šikanovanie patrí medzi najviac citlivé a diskutované témy v školskom prostredí. Je tomu tak najmä preto, lebo ak sa jav šikanovania v škole vyskytne, zasiahne takmer celý systém, tzn. žiaka, ktorý je šikanovaný, jeho spolužiakov, učiteľov aj rodičov. Je preto veľmi dôležité vedieť o šikane čo najviac. Naša preventistka Lýdia s našimi žiakmi profesionálne pracuje a v spolupráci so školou prípadne rieši, ak nejaký prípad nastane.

Zodpovedná osoba: Ing. Kassayová Denisa