Projekty 4. B na tému Vesmír

Na hodine prírodovedy vyrobili žiaci 4. B krásne projekty na tému Vesmír. Každý žiak si dal veľkú námahu a vyrobil svoj projekt podľa vlastnej fantázie. Projekty si môžete pozrieť pri triede.