Projekt prírodovedy a vlastivedy v triede III.B

Na hodinách prírodovedy a vlastivedy v triede 3.B deti po prvýkrát robili projekty. Mali možnosť si vybrať v rámci témy to, čo ich zaujímalo. Projekty boli veľmi krásne, zaujímavé, plné textu, plné nápadov, pekných obrázkov, ktoré boli nalepené alebo ich deti nakreslili. Všetky projekty sú vystavené na našej chodbe a v triede.