Fyzikálne projekty

Na hodinách fyziky žiaci 6. ročníka prezentovali svoje projekty pred spolužiakmi. Témou projektov boli   vlastnosti kvapalín a plynov. Na netradičnej hodine si tak žiaci zábavnou formou zopakovali učivo a dozvedeli sa nové a zaujímavé informácie zo sveta vedy.