Projekty z Biológie v 7. ročníku

Záver školského roka patrí zvyčajne koncoročnému opakovaniu učebnej látky. Zisťujeme, čo všetko sme zabudli.   Na hodinách biológie sme opakovali formou samostatnej práce, pri ktorej každý žiak dostal alebo si priniesol na papieri vytlačenú určitú časť ľudského tela a na ňom popísal všetky sústavy, o ktorých sme sa učili. Pomáhali sme si učebnicou, kde sme vyhľadávali zabudnuté učivo. Niektorí sa potrápili viac, iní menej, ale zvládli sme to všetci.