Projekty z Biológie v 9. ročníku

V závere školského roka finišujeme na hodinách biológie v 9.ročníku prácou v skupinách. Žiaci zhotovujú projekty , ktoré sa týkajú aktuálnych problémov našej planéty. Globálne ekologické problémy, ich vznik, podstatu, vplyvy a možné opatrenia na ich zamedzenie, príp. spomalenie sú podstatou na vypracovanie projektu. Každá skupina si vyžrebovala tému, na ktorej bude pracovať, dohodli sa na pomôckach a materiáloch, ktorý budú potrebovať a v priebehu 6 vyuč. hodín sa snažili vystihnúť danú úlohu. Jedným z bodov zadania boli aj priestorové 3D obrázky, či vlastná tvorba / krížovka, báseň, osemsmerovka…/. Po ukončení prác si žiaci projekty odprezentovali a spoločne sme vyhodnotili najlepšie. Ako sa žiakom darilo, posúďte sami…