Triatlon 2019

Dňa 6.6.2019 sa uskutočnil už 15. ročník tradičného triatlonu žiakov o pohár starostu pre žiakov ZŠ v MČ Košice – Západ. Pôvodný termín sa musel 2-krát posúvať pre nepriaznivé počasie, nakoniec to vyšlo. Podujatia sa zúčastnili nielen žiaci našej školy, ale aj ZŠ Kežmarská 30 a ZŠ Bernolákova 16. Bolo ich viac ako 100. Súťaž slávnostne otvoril riaditeľ ZŠ Mgr. Peter Fábry.

Do akcie sa zapojili aj zástupcovia RŠ RNDr. Kukurová, Mgr. Šalátová, ale najmä obetaví pracovníci našej školy Mgr. Ivančo, Mgr. Kolcunová, Mgr. Péliová, Mgr. Karabinová, RNDr. Jurisová, Mgr. Vámošová, Mgr. Kniežová, Mgr. Veľká, p. vychovávateľky Pinková a Karaffová a najmä hlavná organizátorka súťaže Mgr. Šamudovská. Výbornú atmosféru podujatia vytvorili nielen jednotliví súťažiaci, ale aj diváci – žiaci našej školy. Úspešní súťažiaci získali medaily a  diplomy, ktoré financovala MČ KE Západ.   Za hladký priebeh súťaže ďakujeme aj policajtom MČ Košice – Západ , zamestnancom našej plavárne p. Majdákovej, p. Majdákovi, školníkovi p. Sedlákovi a žiakom technickej čaty zo VII.A a VII.B triedy.

Putovný pohár pre celkového víťaza – ZŠ Trebišovská 10   odovzdal starosta Mestskej časti Košice- Západ Mgr. Marcel Vrchota.

« z 2 »