Skrátené vyučovanie

Z dôvodu vysokých vonkajších teplôt je v dňoch 13.6.2019 a 14.6.2019 skrátené vyučovanie.
Školský klub je v prevádzke do 15.00 hod.

1. hodina: 8.00 – 8.30 hod.
2. hodina: 8.40 – 9.10 hod.
3. hodina: 9.30 – 10.00 hod.
4. hodina: 10.10 – 10.40 hod.
5. hodina: 10.50 – 11.20 hod.
6. hodina: 11.30 – 12.00 hod.