Oznam – záujmové krúžky

Z dôvodu vysokého počtu žiakov na chrípku a po konzultácii s RÚVZ sa záujmové útvary rušia a to do polročných prázdnin.