Príprava na karneval

V ŠKD sme ani v mesiaci január nezaháľali a pripravovali sme sa spolu s našimi pani vychovávateľkami na karneval.