Stredné školy

Školský rok 2020/2021

Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice

Stredná odborná škola technická, Kukučínová 23, Košice

Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu v Bratislave

SZŠ Kukučínova 40, 041 37 Košice – praktická sestra

SZŠ Kukučínova 40, 041 37 Košice – masér

Stredná odborná škola priemyselných technológií Učňovská 5 Košice – prezentácia školy

Cirkevné konzervatórium v Bratislave – DOD

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice – leták