Stredné školy

Školský rok 2021/2022

Stredná odborná škola železničná v Košiciach

Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice

 

Školský rok 2020/2021

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Požiarnická 1, Košice

Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

Naša škola – Spojená škola, Alejová 6, Košice

Súkromné gymnázium FUTURUM, Grešákova 1, Košice

Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice

SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice

Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice

Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Mäsiarska 25, Košice

Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice

Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice-Šaca

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice

Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Súkromné konzervatórium, Zádielska 12, Košice

Gymnázium, Trebišovská 12, Košice

Gymnázium, Poštová 9, Košice

Súkromná stredná športová škola, Užhorodská 39, Košice

Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice

Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice

Súkromné konzervatórium, Zádielska 12, Košice

SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Požiarnická 1, Košice

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice

Súkromná stredná športová škola,Užhorodská 39, Košice – videoprezentácia

Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice

Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice

Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice – virtuálny DOD

Súkromná SOŠ PAMIKO, Kukučínova, Košice – videoprezentácia

Súkromná SOŠ PAMIKO, Kukučínova, Košice

Zoznam stredných škôl zameraných na prírodu

Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice

Stredná odborná škola technická, Kukučínová 23, Košice

Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu v Bratislave

SZŠ Kukučínova 40, 041 37 Košice – praktická sestra

SZŠ Kukučínova 40, 041 37 Košice – masér

Stredná odborná škola priemyselných technológií Učňovská 5 Košice – prezentácia školy

Cirkevné konzervatórium v Bratislave – DOD

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice – leták