Výrobky zo strukovín

Naši šikovní piataci si vytvorili obrázky zo strukovín. Najprv si premysleli tvar zo strukovín a následne si urobili náčrt na výkres. Potom už len vypĺňali daný  tvar fazuľou, hráškom a šošovicou. Žiakom z V. B a V. C sa podarili krásne fazuľové obrázky.