Človek, ktorý nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť.

„Človek, ktorý nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť.“ V tomto duchu sa niesla prednáška „O živote našich prarodičov.“ Deti mohli vidieť, ako sa v minulosti žilo, ako chodili ľudia poobliekaní, ba dokonca, isté predmety a pomôcky si mohli aj vyskúšať. Kolovrátok, zbuštek (nástroj na výrobu masla) a  práčku. Zaspievali sme si ľudové piesne a nakoniec deti vymaľovali kroje podľa vlastnej fantázie.