Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

V zmysle vyhlášky 231/2009 Z.z., § 3, ods. 10 oznamujem, že udeľujem riaditeľské voľno pre žiakov našej školy na 14. septembra 2021 v zmysle § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) z organizačných dôvodov – návšteva pápeža Františka v meste Košice.