Vyhodnotenie súťaže

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O  NAJLEPŠICH ŠPORTOVCOV A  KOLEKTÍVY ŠKOLY
ZA ŠK. ROK 2017 – 2018

Dňa 28.6.2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie celoročnej súťaže športovcov
-žiakov našej školy pod názvom Súťaž o najlepších športovcov a kolektívy školy za šk. rok 2017-18 / v skratke SONŠŠ /.
Za prítomnosti riaditeľa školy Mgr. P. Fábryho, zástupkýň riad. školy RNDr. M. Kukurovej , Mgr. A. Šalátovej a organizátora súťaže PaedDr. T. Valentu sa rozdali ocenenia a medaily všetkým úspešným športovcom , kolektívom v športových hrách. Zároveň sa im poďakovali za úspešnú reprezentáciu školy spojenú s celoročným úsilím o výborné výsledky.
Výsledky SONŠŠ si môžete prečítať vo výsledkovej listine, no napriek tomu si
zvláštnu pozornosť zasluhujú víťazi v jednotlivých kategóriách.

Najlepší atlét – atlétka: M. Kurty, K. Majdák – D. Donovalová, I. Kosalová
Najlepší plavec – plavkyňa: Ľ. Zamazal, K. Majdák – D. Illyéšová, E.Benderová
Najlepší gymnasta – gymnastka: Z. Průša – S. Brutovszká
Najlepší strelec – strelkyňa :M. Regenda – K. Majdáková
Najlepší hráč – hráčka : F. Šolc – D. Donovalová

NAJ-lepší športovci školy:
M. Kurty –  D. Donovalová
F. Šolc – K. Majdáková
R. Gruber – E. Pivarníková

TOP športovci školy – za roky 2014 – 2018
M. Kurty –  D. Donovalová
F. Šolc – K. Majdáková

Najlepšie kolektívy boli: Atléti-tky, Futbalistky, Gymnasti, Plavci-kyne, Strelci

spracoval: PaedDr. T. Valenta, organizátor súťaže
SONŠŠ VYH 17-18 tab j-k