Informácie a kritické myslenie

Dištančné vzdelávanie sa stalo neodmysliteľnou súčasťou nášho života. V tejto dobe je o to dôležitejšie, budovať kritické myslenie. Pomocou neho vieme zhodnotiť informácie v médiách. Na ich posúdenie je potrebný kritický odstup, ktorým vieme odhaliť napríklad hoaxy. Tieto informácie majú svoj vplyv, preto ponúkame krátky návod, ako postupovať pri čítaní článkov.

 

 

Naspäť na Zvládneme (aj) to