Pokyny k otvoreniu školy

Zverejňujeme pokyny o otvoreniu školského roka 2020/2021

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole, Trebišovská 10, Košice v školskom roku 2020/2021

Priloha 1: Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 MŠVVaŠ SR

Priloha 2: Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

Priloha3: Zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021

Priloha 4: Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania

Priloha 5: Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021

Priloha 6: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti