Informácia školskej jedálne

Školská jedáleň dáva do pozornosti novú webstránku www.sjtrebke.sk, kde bude prebiehať online prihlasovanie žiakov na obed. Prihlášku vyplňujú žiaci od 2. do 9. ročníka. Rodičia žiakov 1. ročníka musia prísť prihlásiť a prevziať čip pre dieťa osobne.
Monika Lučaiová – riaditeľka ŠJ