Úprava nástupu do školy

Úprava časového rozpisu nástupu do školy od 4.9.2020 do 18.9.2020

 

Nástup žiakov do školy od 7.00 hod. do 8.00 hod.

 

Otvorené budú tri vchody do školy: hlavný vchod, 1. pavilón a 3. pavilón.

 

Hlavný vchod: žiaci 1. a 2. ročníka
1. pavilón: žiaci 5. a 9. ročníka
3. pavilón: žiaci 3. a 4. ročníka

Naďalej prebieha ranný filter – meranie teploty, dezinfekcia rúk.

 

Žiadam všetkých, aby rešpektovali túto úpravu.