Okresné kolo v streľbe

Dňa 13.11.2019 sa v basketbalovej hale uskutočnilo okresné kolo v športovej streľbe zo vzduchových zbraní. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – mladší a starší žiaci a žiačky, v oboch kategóriách boli zastúpené i družstvá z našej školy. Strelcom sa výrazne darilo. Víťazstvo vo svojej kategórii mladší žiaci si vystrieľal M. Papcún, 2. miesto obsadil O. Demeš a 3. miesto obsadila S. Semančová. V kategórii starších žiakov sa najviac darilo M. Regendovi, ktorý si vystrieľal striebornú medailu. Strelcom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.