Medovníky

Chodby našej Trebišky rozvoňalo perníkové korenie a to vďaka spolupráci druhého stupňa so školským klubom detí. Žiaci sa za pomoci pani učiteľky Ing. Kassayovej naučili, ako sa vyrába cesto, vykrajujú perníky a ako sa všetko pečie.