Slávik Slovenska 2018

Dňa 19.4.2018 žila naša škola ľudovou piesňou. V tento deň sa uskutočnilo školské kolo v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Z triednych kôl postúpilo vyše 40 spevákov, z ktorých väčšina podala pekný spevácky výkon. Škoda len, že o spev mali záujem len žiaci nižších ročníkov. Porota rozhodovala v dvoch kategóriách a mala ťažkú úlohu. Preto sa rozhodla oceniť výkony viacerých spevákov a podporiť záujem detí o spev.
Všetkým ďakujeme za pekný umelecký zážitok a veríme, že láska k ľudovej piesni im zostane aj naďalej. Zároveň chceme poďakovať aj všetkým pani učiteľkám, ktoré malých speváčikov na súťaž pripravili.

« z 2 »