Technická olympiáda

Tento školský rok sa školské kolo Technickej olympiády uskutočnilo 8.10. 2021 o 9:00, a to online formou. Súťaže sa zúčastnili žiaci 8.B a 8.C triedy. Na vyriešenie úloh mali 30 minút. Do okresného kola postupujú Kamil Majdák z 8.B a Richard Šomodi z 8.C. Pri úspešnom riešení sa počítali správne vyriešené úlohy a čas, za ktorý ich vyriešili. Blahoželáme!