Anglický jazyk – vyučovanie doma

V tomto novom období sa zamýšľame nad viacerými otázkami. Jednou z nich je aj ako učiť. Ako zaujať deti a zároveň prehnane nezaťažiť rodičov? Ktoré učivo je dôležité? Všetci sa teraz učíme nové veci, žiaci, rodičia aj učitelia. Jednou z možností ako podporiť vzdelávacie návyky a rozvíjať zručnosti žiakov na diaľku je aj tvorba prezentácií. Žiak hľadá informácie, číta s porozumením, rozvíja svoje počítačové zručnosti a pritom využíva jazyk tvorivým spôsobom. Zároveň môže rozvíjať aj svoje  kreatívne myslenie. Takouto cestou sme sa vybrali aj pri opakovaní anglickej slovnej zásoby a gramatických javov v 6.ročníku. Úlohou žiakov bolo vymyslieť svoju vlastnú krajinu a pritom vo veľkej miere  uplatniť svoju kreativitu. Mnohé z nápadov boli zaujímavé a aj pre učiteľa veľmi inšpirujúce. Nech sa páči, pozrite si ich sami.

My country Kornel Kľoc

My country Lukáš Callo

My country Kristian Dadej My country

My Country Alexandra Farkašova

My country Miriam Lysiova

My country Martina Grodna