Výsledky Testovania 9. ročníka

3. apríla 2019 sa naši deviataci zúčastnili Testovania 9. Výsledky sú v nasledujúcej tabuľke. Blahoželáme im, ale taktiež aj ich učiteľom.