Ilustrátor na Trebiške

V rámci čitateľského festivalu ROZČÍTAJME KOŠICE 2023 dňa 26.5. našu školu navštívil ilustrátor Juraj Martiška, ktorý veľmi rád odpovedal na otázky zvedavcov a predstavil nielen knihy ale aj učebnice, ktoré ilustroval. Súčasťou tohto podujatia bola aj tretiacka knižná burza .