Informácie k začiatku školského roka 2023/2024

4.9.2023 – pondelok
8.00 hod. – Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 na školskom ihrisku (atletická dráha), žiaci prídu na ihrisko, prváci budú mať stretnutie pred školou s triednymi učiteľmi.
8.55 – 9.40 hod. – Triednická hodina v triedach s triednymi učiteľmi
Školský klub detí a školská jedáleň dňa 4.9.2023 nie je v prevádzke.
Prihlasovanie na obedy je telefonicky – táto informácie bola podaná cez EduPage.

5.9.2023 – utorok
Budú štyri vyučovacie hodiny – triednické hodiny
Školský klub detí a školská jedáleň je v prevádzke – ranná ŠKD a dlhá ŠKD; 6.00 – 17.00 hod.

6.9.2023 – streda
Vyučovanie podľa rozvrhu
Školský klub detí a školská jedáleň je v prevádzke – ranná ŠKD a dlhá ŠKD; 6.00 – 17.00 hod.

7.9.2023 – štvrtok
1. stupeň – didaktické hry (teoretická časť)
2. stupeň – účelové cvičenie (teoretická časť)
Doba: 4. vyučovacie hodiny – do 11.40 hod.
Školský klub detí a školská jedáleň je v prevádzke – ranná ŠKD a dlhá ŠKD; 6.00 – 17.00 hod.

8.9.2023 – piatok
1. stupeň – didaktické hry (praktická časť)
2. stupeň – účelové cvičenie (praktická časť)
Doba: 4. vyučovacie hodiny – do 11.40 hod.
Školský klub detí a školská jedáleň je v prevádzke – ranná ŠKD a dlhá ŠKD; 6.00 – 17.00 hod.

 

Od 11.9.2023 sa vyučuje podľa rozvrhu hodín.