Koľko lásky

Koľko lásky  je vianočná charitatívna zbierka.

Koľko lásky sa len zmestí do krabice od topánok? Presne toľko, koľko sme ochotní do nej vložiť pre tých, ktorí jej majú pomenej. Pre tých, ktorým chceme pomôcť. Deti, štvrtáci otvorili svoje srdcia  a zbalili do krabičiek okrem kúska svojej lásky aj niečo sladké, slané, teplučké, zábavné, milé a potešujúce. Niečo, čím potešia na Vianoce tých, ktorí nemajú okolo seba dostatok lásky či blízkych. A tak sa ich blízkymi stali na Vianoce štvrtáci . Ďakujeme deťom a ich rodičom, že sú ochotní podeliť sa o svoje srdiečko.