Tance na HUV

Pohyb a tanec sprevádzajú ľudstvo od pradávna. Tancom ľudia vyjadrovali svoje nálady, pocity, túžby. Pomocou tanca môžeme rozvíjať svoje pohybové schopnosti. Práce našich žiakov v 8. ročníku  na hodinách HUV prinášajú náhľad na tanečné štýly a tanečné oblasti a stručne opisujú niektoré tance.  Ukážky tancov si môžete pozrieť na 60s Dance Moves,  The Many Dance Styles of the ’60s