Noc v škole

Chceli by ste raz poriadne vystrašiť pani učiteľky?  Tak 6.B sa to podarilo. V máji totiž zažili noc v škole a poriadne vystrašili pani uč. Ráczovú a pani uč. Semkovú, keď v škole všetko utíchlo a nastala tma.  Žiaci si sami vyzdobili triedu a doniesli samé dobroty. Najprv mali šiestaci prichystané hľadanie pokladov. Za každú aktivitu dostali indíciu a následne sa vybrali hľadať ich poklad. Museli napríklad zamotať celého spolužiaka do toaletného papiera alebo spotrebovať celé mydlo. Zjedli sme pizzu, pozreli film a strávili spolu príjemný čas.