Výchovný koncert Medzi nami

Generačné rozdiely, odlišné záujmy, iný pohľad na svet, nenávisť k sebe či okoliu.  Ako s tým treba bojovať?   Každý deň sa s tým stretávame v našich životoch a učíme sa vzájomnej komunikácii a tolerancii. Na výchovnom koncerte s názvom Medzi nami sa snažili účinkujúci našich žiakov II. stupňa motivovať, aby spoznávali históriu, kultúru a pestovali si priateľské vzťahy. Koncert sa uskutočnil  22. 11. 2023 v Historickej radnici v Košiciach a práve aj na výchovnom koncerte  Medzi nami mohli žiaci zažiť prevenciu proti násiliu cez originálne príbehy a krásne piesne.

Vďaka hravým vizuálnym animáciám premietaným na zadnej projekcii predstavenie zaujalo a s ľahkosťou otvorilo témy, ako sú:

  • VZNIK SLOVENSKA,
  • ŽIVOT V OBDOBÍ SOCIALIZMU,
  • SLOVENSKÉ OSOBNOSTI,
  • GLOBALIZÁCIA,
  • EXTRÉMIZMUS,
  • RASIZMUS,
  • INTOLERANCIA,
  • RADIKALIZÁCIA MLÁDEŽE …

Pozrite si ukážku z koncertu Medzi nami.