Druháci v CVČ Domino

Druháci sa vždy tešia na návštevu CVČ Domino, ktorá je spojená s kreatívnymi aktivitami. Žiaci vyskúšali  keramiku a rôzne výtvarné techniky. Či už je to modelovanie zvieratiek z hliny, alebo príprava obrázkov na tlač na grafickom lise, všetko sú to tvorivé aktivity, z ktorých majú deti veľkú radosť.