Kreslíme portréty

Kreslenia portrétov sa už v 3. B neobávajú. Žiaci zvládli túto tému výborne a dokonca sa pri tom aj zabavili. Veď nakresliť nos, to prináša mnoho zábavných okamihov a výtvorov.