Ktorý šport je pre mňa vhodný?

V rámci celoslovenského testovania pohybových predpokladov sa otestovali aj naši tretiaci. Bolo to zábavné, no i vyčerpávajúce. Žiaci zdolali zaujímavé disciplíny a s ružovými líčkami sa tešili z vykonanej práce.