Mesiac úcty k starším

Október –Mesiac úcty k starším

 

V  roku  1990  vyhlásila  Organizácia  Spojených  národov mesiac október za Mesiac úcty k starším a 1. október ako „Medzinárodný deň starších“. Je venovaný úcte, láske a obdivu k seniorom.

Niekedy môže byť zložité porozumieť generáciám, ktoré tu boli ešte pred nami. Zdá sa, akoby sme nemali nič spoločné.  Starší ľudia majú mnoho životných skúsenosti a vedomosti, ktoré môžu odovzdať ďalším generáciám. Preto je dôležité pristupovať k týmto ľuďom s rešpektom a úctou, ktorá im prináleží aj vďaka tomu, čo v živote zažili.

Aj žiaci našej školy chápu dôležitosť tejto témy, a preto sme sa na tému úcty k starším rozprávali na hodinách anglického jazyka. To, ako rôzne môžeme vyjadriť svoj rešpekt starším sme si zdramatizovali v rôznych scénkach.

Spolu sme pochopili, že tak, ako končí leto a začína jeseň, prichádza staroba nenápadne a pomaly. Nedá sa jej vyhnúť. Staroba je výzva a neznamená koniec životnej aktivity.

Takže, uctime si starších ľudí, venujme im chvíľu času a porozumenia. To je to najdôležitejšie, čo im môžeme dať, a to nielen v októbri.