Olympiáda v anglickom jazyku

V decembri šk.roku 2021/2022 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa prvýkrát realizovalo v prezenčnej aj dištančnej forme. Víťazmi sa stali Michal Chrena zo 6.C triedy v kategórii 1A a Zuzana Benčová z 8.C triedy v kategórii 1B. Víťazi oboch kategórií získali zaujímavé ceny a zároveň postup do okresného kola.
13.1.2022 sa následne títo žiaci zúčastnili okresného kola v online priestore. S potešením môžeme povedať, že obaja veľmi úspešne reprezentovali našu školu. V konkurencii ďalších štrnástich škôl v okrese sa Miško Chrena umiestnil vo svojej kategórii na krásnom 2.mieste a Zuzka Benčová na veľmi peknom 4.mieste. Aj napriek tomu, že do ďalšieho kola nepostúpili, svojimi výsledkami v súťaži nám všetkým urobili veľkú radosť a sme na ich úspechy naozaj hrdí.
Srdečne im blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov do budúcna.