„ Psychotropné látky, drogy a drogové závislosti“

Žiaci 5.B triedy sa zúčastnili besedy na tému „ Psychotropné látky, drogy a drogové závislosti“ pod vedením Npor. Ing. E. Glovčíkovej OR PZ v Košiciach dňa 13.6.2022.