SAV

Návšteva zo SAV v 6. B

Október je Mesiacom úcty k starším. Jedno štvrtkové ráno bolo v rámci tohto októbra  na hodine SJL pre nás v 6. B skutočne výnimočné. Naše pozvanie prijal RNDr. Peter Skyba, DrSc., z Centra fyziky nízkych teplôt Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Je starým otcom jedného zo žiakov tejto triedy. Pozvali sme ho, aby sme mu prejavili nielen úctu, ale aj obdiv k jeho práci. Jeho návšteva nielenže splnila naše očakávania, pán Skyba sa dokonca ukázal aj ako vynikajúci rečník a človek s neskutočným prehľadom aj mimo oblasti, ktorej zasvätil celý život. Odpovedal žiakom na rôzne otázky, ba dokonca priniesol aj knihy, ktoré ho oslovili počas študentských čias. Jeho návšteva bola pre nás všetkých obohacujúca a veríme, že nám príde spríjemniť hodiny aj nabudúce.