Noc v škole

Každý rok sa naša Trebiška a jej chodby rozsvietia pre štvrtákov vďaka akcii „Noc v škole“. Každá NOC je špeciálna a s inou tematikou. Tento školský rok si pani vychovávateľky na 10. ročník tejto akcie pripravili pre našich štvrtákov „PIRÁTSKU NOC“. Nechýbal ani Jack Sparow, zábavný večer plný hudby, zábavy a tajomného pátrania po nočných chodbách našej Trebišky. Baterka a spacák sú povinnou výbavou na prežitie. Vždy sa nájdu aj odvážlivci, ktorí prejdú chodby na našej Trebiške aj v úplnej tme bez bateriek. Špeciálne ďakujem patrí najmä rodičom, ktorí zabezpečili hojné občerstvenie, anonymnému darcovi, ktorý nám poskytol pitný režim a v neposlednom rade pani vychovávateľkám, ktoré sa v tento večer premenili na pôvabné pirátky.

Veríme, že aj nadchádzajúci ročník bude taký úspešný. Budúci štvrtáci máte sa načo tešiť.