Tretiaci na výlete – Skanzen v Starej ľubovni a Ľubovnianský hrad

Tretiaci sa vybrali na jednodňový výlet do Starej Ľubovne a to na skanzen a hrad. Na skanzene žiakom sprievodcovia priblížili programom aj názornými ukážkami život na tradičnej dedine na hornom Spiši a Šariši. Na  hradnom nádvorí si pozreli vystúpenie sokoliarov a v komnatách hradu sa oboznámili s históriou hradu. Žiaci prežili zaujímavý a veselý deň.