Cestovateľské okienko

Žiaci 6. ročníka zažili Japonsko z prvej ruky. Na hodinách geografie mali zážitkovú prednášku o Japonsku prostredníctvom školskej psychologičky  Mgr. Barborky Rondzikovej, ktorá precestovala  túto krajinu.