Rozlúčková slávnosť

Dňa 15. júna sa naši najstarší žiaci rozlúčili s deväťročným štúdiom na našej Trebiške. Na slávnosť sa žiaci pripravovali už týždeň predtým, kedy absolvovali tanečný kurz pod vedením pána Ing. Petra Vidašiča z tanečného štúdia Ellegance.

 

 

Prezentácia na stiahnutie:

Záverečná prezentácia