Čitateľská súťaž v 2.ročníku

Dňa 15.júna 2021 sa uskutočnila Čitateľská súťaž žiakov 2.ročníka. Porotu tvorili žiaci 2.A triedy. Do súťaže sa zapojili z každej triedy dvaja žiaci, ktorí predviedli krásne čítanie knižky Smelý Zajko. Taktiež nám porozprávali, aké knižky čítajú a ktorí detskí spisovatelia sa im páčia. Cieľom tejto súťaže bolo motivovať žiakov k čítaniu kníh a rozvíjať čitateľskú gramotnosť.
Všetci súťažiaci boli odmenení krásnymi knižkami.