Fyzikálne experimenty

 

O tom, že fyzika nie je nudná, nás presvedčil RNDr. Peter Skyba, DrSc. na popularizačnej hodine plnej experimentov z oblasti fyziky nízkych teplôt. Tieto experimenty sa uskutočnili na Základnej škole Trebišovská 10 v rámci týždňa vedy a techniky.

Pán RNDr. Peter Skyba, DrSc. zo SAV v Košiciach  žiakom 6. ročníka pootvoril dvere do sveta vedy a možno tak získa svojich nasledovníkov.