iBobor

 

Naša škola sa zapojila spolu s ďalšími 54 krajinami sveta do online informatickej súťaže iBobor, ktorá sa konala v tomto školskom roku 7. novembra.  Súťaže sa zúčastnilo 25 žiakov prvého stupňa a 43 žiakov druhého stupňa. Úspešnými riešiteľmi sa stalo spolu 37 žiakov.

Pozrite si výsledkovú listinu a fotogalériu.

Kategória Drobec: (7 úspešných riešiteľov)

1. miesto:  Jana Dropková II. C

2. miesto: Teo Huppert I. C

3. miesto: Simona Kuchárová II. B, Simona Petrášová III. C, Dominika Zeleňáková II. C  (so zhodným počtom bodov)

 

Kategória Bobrík: (11 úspešných riešiteľov)

1. miesto: Tomáš Michal Heard IV. C a Eduard Dropko V. B

2. miesto: Dáša Gombošová IV. B a Nina Zeleňáková IV. A

3. miesto: Lucas Andrej Čekan IV. C a Samuel Tocik V. C

 

Kategória Benjamín : (11 úspešných riešiteľov)

1. miesto: Alica Bondrová VII. C

2. miesto: Sára Kujnisch VI. A

3. miesto: Richard Velk VII. A

 

Kategória Kadet:

1. miesto: Natália Šugárová VIII. B

2. miesto: Emma Sekanová VIII. C

3. miesto: Lucia Galandová VIII. B

Víťazom srdečne blahoželáme.